GARANTIE & KLACHTAFHANDELING


Garantie

Wij geven om onze producten en doen logischerwijze ons best om deze in topconditie aan u te leveren. Toch komt het wel eens voor dat er een bestelling kapot gaat tijdens transport of dat er iets anders gebeurt waardoor u aanspraak kunt maken op garantie. Wettelijk gezien bent u verplicht om binnen twee maanden na constatering van het gebrek melding bij ons hierover te maken. Indien het gebrek binnen de garantie valt, dan zullen wij kosteloos zorg dragen voor reparatie of vervanging. Indien de schade is ontstaan door eigen toedoen heeft u geen recht op reparatie of vervanging.

We geven de volgende garanties op onze producten:

  • Op keramische onderdelen geven wij 6 jaar garantie
  • Op metalen onderdelen geven wij 1 jaar garantie
  • Op alle overige onderdelen geven wij 1 jaar garantie

 

Klachten

Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. We raden je aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@la-pata.nl


YOUR ONSITE BBQ EXPERIENCE